Baninformation och historik

 

Till en början fanns ett fält, som heter Snapptunafältet, i Vallentuna någon kilometer norr om centrum. Fältet ligger nära ett par skolor och kommunen har tidigare försökt etablera olika fritidsaktiviteter där med olika framgång. Precis bredvid fältet ligger ett stort gravfält från vikingatiden vilket man såklart inte får göra åverkan på. Den senaste tiden har kommunen haft funderingar på vad man ska göra med fältet. Slumpen avgjorde att en granne till en på fritidskontoret kom med förslaget att det är klart man ska ha en ”frisbeebana” på fältet.

 

Kommunen tog kontakt med Stefan Bergström boendes och verkande i grannkommunen Åkersberga och fick en visning av banan där. Man beslöt att det här går kanske att göra även i Vallentuna. Det som idag finns i Åkersberga är en väl fungerande klubb, vilket än så länge saknas i Vallentuna. Stefan upplyste också kommunen om att det bor discgolf-kunnigt folk i Vallentuna i form av Fredrik Källström. Stefan och Fredrik mötte upp Lars från fritidskontoret på det anvisade fältet och blev helt hänförda av vad man kan göra med det i discgolfväg. Lars träffade senare en antikvarie som markerade de områden som inte får användas ur kulturhistoriskt perspektiv. Den kanske finaste delen av området är inte tillåten att använda, men den delen som går att använda är suverän den med.

 

Fredrik fick uppdraget att anlägga banan och Stefan beställde korgar. Tanken med banan är att det ska vara en ”uppsamlingsbana” för intresserade med efter detta anpassad svårighetsgrad. Med andra ord ingen USDGC-bana men inte heller en Tanto-bana. Kommunen kontaktades senare igen för anvisning av var korgarna ska placeras ut. Sedan slutet av juni står korgarna på plats men än så länge finns bara sprejade utkastmarkeringar innan man efter eventuella finjusteringar av banan sätter ner mer definitiva utkastmarkeringar. Arbetet kommer även kompletteras med att göra en lite större parkeringsyta samt sätta upp en informationsskylt vid banans start.

 

Tiden från att idén kläcktes av grannkillen till att korgarna finns på plats är cirka tre månader. Imponerande och en stor eloge till Vallentuna kommun för det snabba handläggandet och det fantastiska initiativet. Vallentuna kommuns insats i detta fall är mycket värdefull och består i att låna ut marken samt bereda den för banan. De har köpt in korgar (svarta latitude64-korgar) samt placerat ut dessa. Dessutom klipps hela fältet varannan vecka. Deras intention är solklar och det är att det inom en inte alltför avlägsen framtid ska finnas klubbverksamhet för discgolf (eller frisbeesport) i Vallentuna. Är du det minsta intresserad av detta, kontakta vallentuna@area46.se dit kanske fler intresserade redan hört av sig och en klubb kanske föds?! Läget med närheten till två stora skolor gör att potentialen för banan är stor.

 

Tillbaka